De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Douette

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Emmanuel Douette
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Emmanuel Douette

Cumuleo