De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Tellings

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Claude Tellings
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Claude Tellings
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Claude Tellings

Cumuleo