De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herman Swerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Herman Swerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Herman Swerts

Cumuleo