De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christiane Coenegracht

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Christiane Coenegracht
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Christiane Coenegracht

Cumuleo