De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nadine Vandaele

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Nadine Vandaele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Nadine Vandaele

Cumuleo