De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie Zweerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Marie Zweerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Marie Zweerts

Cumuleo