De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gunther Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Gunther Janssens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Gunther Janssens

Cumuleo