De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Omer Nys

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Omer Nys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Omer Nys

Cumuleo