De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Edmond Fillet

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Edmond Fillet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Edmond Fillet

Cumuleo