De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Valkeniers

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Paul Valkeniers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Paul Valkeniers

Cumuleo