De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rik Röttger

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Rik Röttger
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Rik Röttger

Cumuleo