De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leo Verelst

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Leo Verelst
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Leo Verelst
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Leo Verelst

Cumuleo