De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Windelincx

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Yves Windelincx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Yves Windelincx

Cumuleo