De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Vandenberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Bart Vandenberghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Bart Vandenberghe

Cumuleo