De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Vandenberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Hugo Vandenberghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Hugo Vandenberghe

Cumuleo