De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Van Gaever

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Freddy Van Gaever
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Freddy Van Gaever

Cumuleo