De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Dierickx

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Marie Dierickx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Marie Dierickx

Cumuleo