De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Vandendries

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Charles Vandendries
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Charles Vandendries
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Charles Vandendries

Cumuleo