De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Demortier

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Nathalie Demortier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Nathalie Demortier

Cumuleo