De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Van Cranem

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Van Cranem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Van Cranem

Cumuleo