De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Vanhee

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Claude Vanhee
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Claude Vanhee

Cumuleo