De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mark Andries

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Mark Andries
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Mark Andries
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Mark Andries

Cumuleo