De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christine Arnemann

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Christine Arnemann
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Christine Arnemann
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Christine Arnemann

Cumuleo