De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Austen

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Joseph Austen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Joseph Austen

Cumuleo