De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Batsleer

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Dirk Batsleer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Dirk Batsleer

Cumuleo