De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alice Baudine

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Alice Baudine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Alice Baudine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Alice Baudine

Cumuleo