De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugues Bayet

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Hugues Bayet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Hugues Bayet

Cumuleo