De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Bekaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Francis Bekaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Francis Bekaert

Cumuleo