De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Belgrado

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marcel Belgrado
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marcel Belgrado

Cumuleo