De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Bongartz

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Paul Bongartz
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Paul Bongartz

Cumuleo