De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Bonte

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Hans Bonte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Hans Bonte

Cumuleo