De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Bouchat

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door André Bouchat
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door André Bouchat

Cumuleo