De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Bracquene

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Hans Bracquene
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Hans Bracquene

Cumuleo