De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Branson

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Henri Branson
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Henri Branson

Cumuleo