De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Bruggeman

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Frank Bruggeman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Frank Bruggeman

Cumuleo