De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Capelle

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Marie Capelle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Marie Capelle

Cumuleo