De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Carlens

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Georges Carlens

Cumuleo