De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Audrey Carlier

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Audrey Carlier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Audrey Carlier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Audrey Carlier

Cumuleo