De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Ceux

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Christian Ceux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Christian Ceux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Christian Ceux

Cumuleo