De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudi Cloots

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Rudi Cloots
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Rudi Cloots

Cumuleo