De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Cocriamont

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Claude Cocriamont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Claude Cocriamont

Cumuleo