De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Léon Collart

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Léon Collart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Léon Collart

Cumuleo