De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Colsoul

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean Colsoul
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean Colsoul
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean Colsoul

Cumuleo