De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Cools

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Cools
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Cools

Cumuleo