De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Cornil

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean Cornil
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean Cornil
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean Cornil

Cumuleo