De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Corten

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Joseph Corten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Joseph Corten

Cumuleo