De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Cottin

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Françoise Cottin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Françoise Cottin

Cumuleo