De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Criel

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Bart Criel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Bart Criel

Cumuleo