De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-François Crucke

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-François Crucke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-François Crucke

Cumuleo