De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy D'Haeseleer

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Guy D'Haeseleer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Guy D'Haeseleer

Cumuleo